Monografikoa IV. Gizarte-bazterkerian dauden pertsonei gizarte-laguntza eskaintzeko metodologiak: eskakizun-maila txikia eta kalteak murriztea

Formakuntzaren informazioa

1. Deskribapena 

Ikastaro honen helburuen artean daude gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonen berezitasuna ezagutu eta identifikatzea, gizarte-ekintzako profesionalei laguntzea akonpainamendu-metodologiak sustatzen, hobetzen eta sozializatzen, edo ebaluazioa formalizatzea praktika eraldatzeko estrategia gisa. Pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu baten barruan, monografiko honek konplexutasun handiko egoera praktikoak eta horiei erantzuteko aukera desberdinak planteatu nahi ditu, kalteak murriztea edo eskakizun-maila txikia bezalako ikuspegietatik abiatuta.

2. Helburuak

Oro har, gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonei arreta emateko eredu bat aplikatzea erraztuko duten elementuak txertatzea, ahalduntzeko eta eskubideak eskuratzeko estrategia gisa. Ikastaroaren helburu espezifikoenak hauek dira:

 • Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden biztanleen berezitasuna ezagutzea eta identifikatzea.
 • Gizarte-ekintzako profesionalei laguntzea laguntzeko metodologiak sustatzen, hobetzen eta sozializatzen.
 • Pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu bat aplikatzeko mugak eta ahalmenak identifikatzea.
 • Ebaluazioa formalizatzea, praktika eraldatzeko estrategia gisa.
   

3. Metodología 

 • Metodologiak gizarte-zientzietako elementu teoriko-zientifikoen azalpena eta parte-hartzaileek konpondu beharreko benetako egoeren elementu praktikoak konbinatzen ditu.
 • Prestakuntzak parte-hartzaileen parte-hartze aktiboa, eztabaida eta elkarrizketa bilatzen ditu, edukia profesionalen interes eta beharretara egokitzeko tresna gisa.

4. Irakasleak 

Javier Prieto 

Trabajador social y máster en prevención y gestión de riesgos en la comunidad. Desde 2007 trabajando en Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona en la atención a personas en situación de sin hogar, participando en la elaboración del modelo de atención en la ciudad de Barcelona y de la propia entidad. Miembro de la comisión permanente de la Red de atención a personas sin hogar de Barcelona (XAPSLL), representante de San Juan de Dios – España en FEANTSA y miembro de la junta directiva de ECAS (Entidades Catalanas de Acción social).

Francesc Pous

Educador Social. Desde 2002 trabajando en Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona en atención a personas en situación de sin hogar. Actualmente gestionando el Centro Residencial de Inclusión Hort de la Vila. Miembro del Comité de Ética en Intervención Social de San Juan de Dios. Formador de nuestra aplicación informática de Servicios Sociales. Realizo también la supervisión de equipos de trabajo, actualmente colaboro con el equipo de la entidad Serveis Clinics.

 

5. Ikastaroaren oinarrizko ezaugarriak

 

Modalitatea

Aurrez-aurrekoa

Iraupena

10 ordu, bost orduko bi saiotan banatua 

Ordutegia

9,00h-14,00h. 

6. Izen-emateak

Ez daude publiko orokorrera zabalik. Izen-emateak barne prozedura baten bidez egin dira. 

7. Programa 

Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak

 • Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonei laguntzea
 • Autodeterminazioa, aukeratzeko askatasuna, erantzukizuna eta protagonismoa
 • Laguntza pertsonen bizi-egoera hobetzeko prozesu gisa
  artatuak
 • Bizi-proiektu operatibo, bideragarri eta malgu bat definitzea

Etxerik gabeko pertsonei laguntzeko eredua eta metodologia

 • Gizarte-arretako ereduak. Aplikazio-eremuak
 • Arreta integrala: trazabilitatea eta aplikatzeko ebidentziak
 • Asistentzialismotik pertsonarengan oinarritutako plangintzara
 • Eskala-eredutik housing firstera. Aplikazio-mugak

Gizarte-laguntzako estiloak eta tresnak

 • Laguntza-eredu bat aplikatzeko lanbide-gaitasunak
  soziala
 • Pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu bat aplikatzeko tresnak
 • Lanbide-ekintzaren mugak aplikazioan
 • Artatutako pertsona erabakia hartzean sartzea

Ebaluazioa, praktika hobetzeko tresna gisa

 • Gizarte-arreta proaktiborako ebaluazioa
 • Etengabeko hobekuntza gizarte-testuinguruko aldaketetara egokitzeko estrategia gisa
 • Ebidentzietan oinarritutako ebaluazio-tresnak eta -prozesuak

 

Egutegia

Ikastaro monografiko hau 2023ko maitzaren 16 eta 17an izango da.

Lekua

 Donostiako Anoeta Estadioko Kirol Etxean izango da.