Behagi. Gipuzkoako Gizarte Behatokia. Observatorio Social de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eskuragarri dago Gizarte Politikako Departamentuaren 2016ko memoria

Memoria honetan urtean zehar egindako jarduera garrantzitsuenak jasotzen dira, kudeatutako programa eta prestazioak kontsultatzeko aukera emanez, eta Gizarte Politikako Departamentuak egindako jarduerei buruzko ikuspegi orokorra eta zeharkakoa eskainiz. Dokumentua bi zatitan banatzen da. Lehenengoan, Departamentuak dituen zerbitzu desberdinek 2016 urtean zehar izandako jarduera aztertzen da. Bigarrena, aurreko urteetako «Eskaintza eta jarduera» ordezkatzen duen eranskin batek osatzen du. Bertan, plaza, egonaldi, diru-laguntza eta zerbitzuei buruzko datu estatistikoak biltzen dira.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Aurre!: Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako lehengo Foru Plana

Aurre!-ren helburu nagusia izango da emakumeen kontrako indarkeriari aurre egingo dion politika publiko berri bat garatzea, modu transbertsal batean. Aurre! Plana lau interbentzio alorretan egituratuta dago: prebentzioa eta sentsibilizazioa, prestakuntza, ikerketa eta arreta. Jarduera desberdinen artean, biolentzia pairatu dutenekin diharduten langileei nahiz tokiko administrazioko agenteei oinarrizko informazioa eskainiko zaie. Bestalde, biktima diren emakumeei eskainitako arreta maila hobetzearren, Foru Aldundia eta udaletxeak elkarlanean arituko dira lurralde osorako balioko duen jarduera- protokolo batek koordinaturik.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Eskuragarri daude udal-buletin berriak

Udalen datuak atalean, Behagi-Gipuzkoako Gizarte Behatokian eskuragarri dauden udalerrien inguruko adierazle nagusiak biltzen dituzten buletin berriak deskarga daitezke. Besteak beste, ezaugarri soziodemografiko, gizarte zerbitzuetako gastu eta zerbitzu eta prestazio ekonomiko nagusien estalduren inguruko datuak eskaintzen dira. Halaber, udal-adierazle adierazgarrienen aukeraketa azaltzen da sexuaren arabera bereizia, non eskualde eta lurraldeko datuak ere agertzen diren.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Diru-sarrera mailaren araberako desberdintasunak parte hartze soziopolitikoan

GPGBI-2014 txosteneko azken datuen arabera, harreman estua dago herritarren partaidetza (alderdi soziala eta politikoa barne) eta diru-sarrera mailaren artean. Inkestako datuek diotenez, diru-sarrera maila handitzen doan heinean, elkarte edo gizarte erakunde bateko kide izan eta hauteskundeetan beti edo ia beti parte hartzen duten pertsonen ehunekoak gora egiten du. Partaidetza tasa hau %11,5ekoa da diru-sarrera gutxien dituzten senitarteen artean (1.taldea) eta %38,3an kokatzen da senitarte aberatsenen kasuan (5.taldea).

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Gizarte zerbitzu eta prestazioen estaldurak gora egin du

Azken bost urteetan, orokorrean, gizarte zerbitzu eta prestazio nagusien estaldura igo egin da Gipuzkoan. Telelaguntza zerbitzua, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta mendetasuneko prestazio ekonomikoak dira gehien hazi diren laguntzak. Igo egin dira ere, baina neurri txikiago batean, egoitza zerbitzu eta eguneko zentro foralak. Halaber, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren estalduraren murrizketa atzematen da, 760 erabiltzaile gutxiago baititu bost urte hauen ostean.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Soldata-arraila handitu egin da Gipuzkoan

Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterkeriari buruzko Inkestaren arabera, 2012 eta 2014 bitartean, lan-ordain txikienak dituzten biztanleen %20aren (1.taldea) hileko soldata %5,2 murriztu da, eta lan-ordain handienak dituzten biztanleen %20aren (5.taldea) soldatak, berriz, %2ko igoera izan du. Diferentzia txikia izan arren, gipuzkoar langileen soldata-arraila zabaldu egin dela dirudi. Soldata-maila handiena eta txikiena duten taldeen arteko ratioa (5. eta 1.taldea) 3,9koa zen 2012an eta 2014ean, ordea, 4,2koa.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Gipuzkoako biztanleen %5,2a gabezia material egoera larrian bizi da

Gipuzkoan 36.800 pertsona inguru daude, zailtasun ekonomikoak direla eta, hainbat elementu eskuratu edo behar ase ezin ditzaketenak. Kontuan hartu diren kontzeptuen artean, urtean astebeteko oporraldiak ezin izatea (%29,8), 800 eurotako ezusteko gastuei ezin aurre egitea (%24,2), autoa ezin eskuratzea (%19,2) eta etxebizitza tenperatura egokian mantentzeko zailtasunak izatea (%8,4) dira gailentzen diren egoerak. Gabezia material larriaren adierazleak, Gipuzkoan biztanleen %5,2an kokatzen dena, 9 kontzeptuz osatutako zerrenda batetik gutxienez 4ri aurre egin ezinik dauden pertsonen proportzioa neurtzen du.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa berriak 634 plaza sortzea aurreikusten du

Mapa honek Gipuzkoako ezaugarrietara egokitzen ditu Euskadiko 2015-2017ko Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoaren irizpideak, eta zonalde desberdinetan lortu nahi diren estaldurak ezartzen ditu, bai udalen eskumeneko lehen mailako zerbitzuei, bai aldundien eskumeneko bigarren mailako zerbitzuei dagokienez. Aurreikuspenen arabera, 634 plaza berri irekiko dira datozen hiru urtetan gizarte-zerbitzu desberdinetan. Helburua, mendekotasunak, ezgaitasunak edo buru-gaixotasunak dituzten pertsonen, nahiz bazterkeria edo babesgabetasun egoeran daudenen arreta-premia gero eta larriagoei erantzutea da. Horretarako, Mapak 29 milioi euroko kostua izango du eta 741 lanpostu berri sortuko ditu.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Hazten ari da Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen alorreko enpleguaren garrantzia

Krisialdia hasi zenetik, modu progresibo batean hazten joan da Gizarte Zerbitzuen alorreko enplegua, dela neurri absolutuetan (sektore honetan lan egiten duen pertsonen zenbatekoa), dela neurri erlatiboetan (produkzio-sistemaren baitan sektoreak duen garrantzia). 2014ko abenduan Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonen %3,83ak lan egiten zuen Gizarte Zerbitzuetako arloan, 2009ko %3,01eko ehunekoaren aldean. Neurri absolutuak kontuan hartuz, gipuzkoarren gizarte-zerbitzuen alorreko enplegua pasa da 9.301 pertsona izatetik 11.252 pertsona izatera. Horietatik guztietatik 4.321 (%38,4) lanean ari dira egoitza-zentroetan eta besteek lan egiten dute ostatu-baliabide gabeko gizarte-zerbitzuetako zentroetan.

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu

Gipuzkoako eskualdeetako DBEren hartzaileen arteko desberdintasun nabarmenak

2014.urteko bukaeran Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen zuten Gipuzkoako 15.314 unitatek, hau da, jasotzaile diren 21,4 unitate 1.000 biztanleko eta 2013ko abenduaren aldean %8,9 hazi da titularren zenbatekoa. Gaur egungo estaldurak Debagoiena eskualdeko 1.000 biztanleko 16,6 izatetik aldatzen da Debabarrenako 27,8raino. Donostialdean daude DBEren jasotzaile gehienak, eta 2014.urteko bukaeran 7.560 titular zeuden guztira. 2013. urteari dagokionez, Debagoien izan da (%17,1) DBEren titularren hazkuntzarik gehiena izandako eskualdea, eta hazkunde urriena izan du Bidasoako eskualdeak (%4,1).

INFORMAZIO GEHIAGO

Haunditu
 

Udalen datuak

Ezagutu udalerri bakoitzaren egoera
Mapa

Zentroen direktorioa

Txostenak

DENAK IKUSI

Gizarte Politikako Departamentuko 2016ko memoria

Gizarte Politikako Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia-San Sebastián, 2017, 462 orr.