TopaGune | Inklusiorako trantsizioa: parte-hartzea, autodeterminazioa eta ahalduntzea sustatzeko eredu eta ikuspegiak

Formakuntzaren informazioa

Aurkezpena 

Gizarte-politika guztietan, oro har, eta gizarteratzeko gizarte-zerbitzuetan, zehazki, arretarako paradigmak eta ereduak birplanteatzeko beharrak gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari dira. Gizarte inklusibo batean, herritarrek autodeterminazioa, parte-hartzea edo eskubideen berme handiagoa izatea, ahalik eta bizitza-kalitate handiena lortzeko laguntza egokiak izatea, gizarte zerbitzuen fokuen artean daude.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Biktima diren Emakumeen Arretako Zerbitzuak bultzatu nahi duen arreta-ereduarekin bat etorriz, Uda Ikastaro honen helburua da, besteak beste, gizarte-zerbitzuen erabiltzaile diren pertsonen parte-hartzeko eta autodeterminatzeko duten eskubideari buruzko hausnarketa bultzatu eta erraztea. Era berean, garapen pertsonalerako eta gizarteratzeko prozesuen ahalduntzeak duen garrantziaz hausnartzea ere.

Gako horiek abiapuntu, aurten Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Biktima diren Emakumeen Arretako Zerbitzuak bi ikastaro berezi, baina harremandu, sustatuko ditu.

Lehenengoa, aurreko egunean ospatuko dena, parte-hartzeari, autodeterminazioari eta ahalduntzeari buruzko ikastaroaren bigarren edizioa da, eta, batez ere, hainbat eremutatik gizarteratze-prozesuren bat pasa duten edo dauden pertsonak izango dira protagonista, iaz egindakoari jarraipena emanez.

Ikastaro honetan, bigarrena, batez ere gizarte-zerbitzuen eremuan esku-hartze sozialean lan egiten duten profesionalentzat (gizarte-bazterkeria edo -arriskuan dauden pertsonekin, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin, desgaitasunen bat dutenekin edo osasun mentaleko arazoak dituztenekin...). Ikastaro hau gizarte-politiken plangintzan eta kudeaketan lan egiten duten profesionalentzat ere zuzenduta dago. Gizarteratzeko eta esku-hartze sozialeko prozesuetan pertsonen autodeterminazioa, parte-hartzea edo ahalduntzea sustatzeko eredu, ikuspegi edo metodologietako batzuk jorratuko dira, zerbitzuetan pertsonengan baino gehiago zentratutako ereduak birplanteatzeko beharraren esparruan.

 

Helburuak

  • Erabiltzaileen parte-hartzearen, autodeterminazioaren eta ahalduntzearen garrantzia aztertzea eta sakontzea, garapen pertsonaleko eta gizarteratzeko prozesuak sustatzeko eta bermatzeko.

  • Elementu horiek gizarteratze-prozesuetan dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko dituzten inplikazioak aztertzea.

  • Laguntza pertsonalizatuetan oinarritutako eredu eta desinstituzionalizazioak gizarte-zerbitzuak pertsonalizatzeko bidean duten garrantziari buruz hausnartzea, baldin eta zerbitzu horien foku nagusia pertsonak badira, eta ez zerbitzuak.

  • Parte-hartzea, autodeterminazioa eta pertsonen ahalduntzea sustatzen laguntzen duten eredu eta ikuspegiekin lotutako esperientziak aurkeztea.

 

Programa 

Programa 

Goizeko saioa

09:00 - 09:30

Inaugurazio instituzionala eta arreta-ereduaren kokapena, parte-hartzearen, autodeterminazioaren eta ahalduntzearen kontzeptuetatik abiatuta

 

Gipuzkoako Foru Aldundia 

Francisco Javier Leturia. Gizarte Inklusiorako eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretarako Zerbitzua. Gipuzkoako Foru Aldundia.

09:30 - 10:15

Ponentzia. Desinstituzionalizazioa: komunitatean ondo bizitzea

 

Berta González Anton. Gizarte Eskubideen Estatu Idazkaritzaren Kabinetea. Gizarte Eskubideen Ministerioa eta Agenda 2030.

10:15 - 11:00

Ponentzia.  Laguntza pertsonalizatuak: Apoyos 2030 eredua

 

Nuria Ambros Roig. Numa360.

11:00 - 11:30

Atsedena

11:30 - 13:15

Mahaia. Kasu konplexuen eta jokabidearen analisi funtzionalaren aurrean esku hartzeko ikuspegiak eta metodologiak

 

Kalteak murriztetik eta eskakizun txikitik laguntzeko metodologiak. Charo Sillero. HSJD Bartzelona.

Lotura Emozional Balidatzailea. Olga Rodríguez. IRSE-EBI.

Jokabide-Laguntza Positiboa. Almudena Calero. Asprodisis Fundazioa.

Moderatzailea: Mikel Castander. Zabalduz

13:15 – 15:15

Bazkaria

 

Arratsaldeko saioa

15:15 - 16:00

Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonek politika publikoen diseinuan parte hartzea

 

 Elena de la Hera. EAPN Euskadi.

16:00 - 16:45

Mahaia. Gizarteratzeari eta indarkeria matxistari arreta emateko parte-hartze proiektua

 

Itziar Calvo. Herritarren Partaidetzarako Zerbitzua. GFA.

Francisco Javier Leturia. Gizarte Inklusiorako eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretarako Zerbitzua. GFA.

PROMETEA.

Proiektuko bi parte-hartzaile.

16:45 - 18:15

Mahaia. Autodeterminazioa, parte-hartzea eta ahalduntzea: esperientzien aurkezpena

 

BAGARA. María Nogues. Gureak.

NEU. Leyre Lasa. Goyeneche Fundazioa.

LAS PODEROSAS. Joy Ogbeide. Acción Contra la Trata Asoziazioa.

18:15 - 18:30

Ondorioen saioa

 

Gipuzkoako Foru Aldundia.  

 

Publikoa

  • Publiko orokorra
  • Profesionalak: gizarte-zerbitzuen eremuan esku-hartze sozialean lan egiten duten profesionalentzat (gizarte-bazterkeria edo -arriskuan dauden pertsonekin, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin, desgaitasunen bat dutenekin edo osasun mentaleko arazoak dituztenekin...). Ikastaro hau gizarte-politiken plangintzan eta kudeaketan lan egiten duten profesionalentzat ere zuzenduta dago. 

 

Izen-emateak eta informazio gehiago

Matrikulatzeko eta ikastaroari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, klikatu hemen. 

 

Bultzatzailea

 

Servicio de Inclusión Social y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Antolatzaileak

SIIS Servicio de Información e Investigación Social 

Fundación Cursos de Verano de la UPV - UIK

Egutegia

2023ko uztailak 18. 

Lekua

Miramar Jauregia  - Donostia-San Sebastián.